Cvičitel jezdectví – propozice 2021-22

Kurz vhodný například pro osoby,kteří mají zájem o vzdělání,spolupráci při výcviku jezdců především v turistických jízdárnách ,rančích,dále pro ty,kteří vedou koně v hiporehabilitaci jako základní vzdělání, pro lektory na jezdeckých táborech .

1. Termín konání: prosinec 2021– duben 2022
2. Garant: MVDr.Petra Cinerová na základě rozhodnutí MŠMT Praha – akreditace MŠMT č.j. 12830/2021-2
     Lektoři: ing.Zdeněk Goščík, MVDr.Petra Cinerová, Mgr.Kateřina Kolářová
3. Forma: víkendové studium 100 hod. teorie a 150 hod.praxe na vlastním nebo zapůjčeném koni.
4. Podmínky účasti: věk min. 18 let, dokončené střední vzdělání (stačí výuční list) a odpovídající teoretické a praktické znalosti v jezdectví (licence ČJF   není třeba). Na základě absolvování kurzu a úspěšného složení závěrečné zkoušky (teoretická a praktická) získáte Osvědčení o rekvalifikaci Cvičitel jezdectví (vhodné také pro uplatnění uchazečů o zaměstnání,kteří jsou v evidenci ÚP) , lze požádat o vydání živnostenského listu.
Kvalifikace nebude vyznačena na licenci ČJF.

Je doporučeno mít vlastní úrazové pojištění( minimálně na dobu trvání kurzu)

Závazné přihlášky k vyplnění budou zaslány na vyžádání emailem, nebo k dispozici i na Facebooku : Petra Cinerová– podání do 30. 11. 2021

5. Poplatek za kurz včetně závěrečné zkoušky ve výši 15.000,- Kč nutno uhradit bankovním převodem nejpozději do 30.11.2021 před začátkem kurzu: č. účtu: 1208540297/0100,nebo v hotovosti první den kurzu.
6. Místo konání v jezdeckém areálu TJJ LUCKY Drásov (okr.Brno-venkov)
7. Obsah výuky: Obecná část: Právo, Chov koní a historie, Zoohygiena a výživa, Anatomie a fyziologie, Krmení koní, První pomoc, Welfare koní, Bezpečnost
Praktická část: Hiporehabilitace a agroturistika, Jezdectví (lonžování, vedení hodiny, drezura, kavaletová práce)
8. Zkouška: Poplatek v ceně kurzu
Obecná část: písemná část: testy ze všech probíraných oborů, ústní část: zkouška – 2 otázky
Specializace: praktická zkouška složená z 3 částí: drezurní úloha základní úrovně + kavaletová pasáž, křížkový parkur, lonžování začátečníka, vedení hodiny.

Předpokládané zahájení sobota 4.12.2021 v 9,00 hod. – začínáme teorií bez koní

• Při dovozu vlastního koně: poplatek za ustájení – 500,- Kč/den,v ceně stelivo,seno, veterinární podmínky platné pro daný rok
• Pro praktickou část soustředění i na zkoušku lze koně zapůjčit v areálu (400,- Kč na lekci).
• Domluva o zapůjčení či ustájení koně přímo v areálu – +420 602849321
• V areálu je rovněž možné využít stravování. Ubytování pouze v omezeném počtu

Veškeré informace na mailu: artepc@seznam.cz, tel.: +420 602 849321