PARAVOLTIŽ

Paravoltiž je jednou z rehabilitačních metod využívající koně a zároveň jednou z disciplín parajezdectví. V základech shodná s voltiží, je však přizpůsobená jedinci se zdravotním znevýhodněním. Cvičí se pouze v kroku. Paravoltižér vykonává pod zdravotním dozorem na nesedlaném koni gymnastické cviky. Soutěže jsou rozdělené do kategorií jednotlivců, dvojic a skupin, muži a ženy se hodnotí zvlášť. Kategorie se dále rozdělují podle stupně postižení na mentální/tělesný a těžký/lehký handicap. Každý musí předvést povinnou sestavu, která je pro všechny stejná a volnou sestavu, která se skládá z 7-12cviků a její obtížnost závisí na schopnostech dítěte. Koně vede lonžér na lonži ve voltižním kruhu. Mezi cíle paravoltiže se řadí rozvíjení a zdokonalování pohybových schopností a celkové motoriky a koordinace. V rámci možností také zlepšování psychické kondice a schopnosti spolupráce s dalšími členy týmu. Cílem je také podpora samostatnosti, tvořivosti a zvyšování sebevědomí cvičenců. K tomu významně přispívá i kontakt s koňmi. Cvičení by mělo vést k pocitům uspokojení a radosti z dosažených výsledků na závodech posilují jejich sebevědomí i chuť na sobě dále pracovat a jejich radost je i radostí pro jejich rodiče i pro nás cvičitele.

V prosinci 1993 vznikl v obci Drásov jezdecký oddíl TJJ LUCKY Drásov.   Věnujeme se parkurovému ježdění, drezúře a voltiži (tj. akrobacie na neosedlaném koni). Právě díky této disciplíně se náš oddíl zařadil mezi nejlepší v ČR. Voltiž patří tedy mezi nejsilnější disciplíny našeho oddílu. Můžeme se pochlubit celou řadou reprezentantů ČR nejen z řad cvičenců, ale i koní. Pravidelně se účastníme Mistrovství Evropy i Mistrovství světa. Zdobí nás řada titulů Mistrů ČR. Několikrát jsme vyhráli Český voltižní pohár, získali jsme celou řadu ocenění nejen v obci Drásov, ale i v regionu Tišnovska. Po celou dobu se v našem oddíle věnovalo i hendikepovaným dětem v podobě vožení na koních  a PARAVOLTIŽ, kde nás reprezentovala Hana Šimečková. Hlavně díky pomoci sponzorů, zejména společnosti ANECT, jsme se rozhodli v roce 2018 náš PARAVOLTIŽNÍ TÝM rozšířit a těšíme se z každého nového člena.

Novinky z paravoltiže: