Možnosti spolupráce a podpory LUCKY Drásov, z.s.

Dobrý den,

Předem děkuji za čas, který tomuto článku budete věnovat. Napadlo mne napsat tyto řádky na základě toho, že nás nedávno oslovil jeden člověk s otázkou, jak by mohl naši činnost podpořit. Sám od sebe, což je v dnešní době docela výjimečné!

Možná je vašich řadách někdo,kdo neví, jak nás oslovit a my nevíme, že někdo takový je. Je to vlastně o náhodě a vzájemné komunikaci…

Tímto bych  vás chtěla jménem našeho oddílu TJJ LUCKY Drásov oslovit ohledně možností,jak podpořit naši činnost a tím i poprosit o
zvážení těchto možností. Možná, že někdo ji z vás bude mít
.

Snažíme se i za dané nelehké situace stále něco zlepšovat, budovat, podávat žádosti o dotace apod. Tedy jakákoliv podpora je pro nás velmi důležitá a velice si ji vážíme. 

Máme zřízen transparentní účet, hlavně pro podporu našich handicapovaných sportovců.

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/115-6845890217

 
 

informace ohledně daňové uznatelnosti darů:

Fyzické osoby pro rok 2020 a 2021 minimálně v úhrnu 1.000,- Kč v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Právnické osoby  hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč, pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34.

Zaměstnanci mohou uplatnit také hodnotu plnění a daňovou uznatelnost darů, potvrzení pak předá po skončení zdaňovacího období na své účtárně, kde mu zohlední dar (stejně jako životní nebo penzijní pojištění pro daňové účely) minimální částka pro uplatnění je 1.000,- Kč

V případě, že máte zájem o umístění své reklamy do prostor TJJ LUCKY Drásov, nás neváhejte kontaktovat.

Ještě jednou moc děkuji za zvážení a případnou podporu naší tělovýchovné jezdecké jednoty.

MVDr. Petra Cinerová

předseda výboru
TJJ LUCKY Drásov, z.s.